Cấu trúc và cách sử dụng từ first name trong tiếng Anh như thế nào?

Mọi người dường như có vẻ lúg túng trước việc điền vào những biểu mẫu hay mẫu đơn đăng kí trong các giao dịch quốc tế. Và thứ mà mọi người băn khoăn nhất đó chính là cách điền first name. Có thể do mọi người chưa hiểu hết ý nghĩa cũng như chưa hiểu đúng first name là gì nên gây ra sự khó khăn trong việc điền tên. 

First name trong tiếng Anh

First name hay được gọi bằng những cái tên khác như là Given name hay Fore name. Dù được gọi là gì đi chăng nữa thì nó cũng ám chỉ tên gọi của bạn. Ngoài ra Last name là tên họ và Middel name là tên đệm.

Xem ngay: hoidaptructuyen.vn

Cấu trúc và cách sử dụng từ first name trong tiếng Anh như thế nào?
Cấu trúc và cách sử dụng từ first name trong tiếng Anh như thế nào?

Trong tiếng Anh thì việc điền họ tên khác hoàn toàn so với cách viết tên tiếng Việt. Khi mọi người không hiểu rõ first name là gì và lúng túng sẽ gây ra những lỗi sai lệch thông tin không đáng có. 

Cấu trúc trong tên gọi

+ Theo tiếng Anh: First name ( Given name, Fore name) – Middel name – Last name hay còn được hiểu là tên gọi – tên đệm – tên họ. Mọi người dễ nhầm lẫn khi khai báo thông tin theo những biểu mẫu, bản ghi có tính chất nước ngoài. 

+ Theo tiếng Việt: Họ – Tên đệm – Tên gọi. Trái ngược hoàn toàn lại với cách gọi theo tiếng Anh. Chính vì thói quen sử dụng bao lâu nay khiến người Việt bị cứng nhắc khi đổi sang một cấu trúc tên gọi mới hơn, mang hướng xu thế hơn, khiến cho khó khăn gây cản trở việc tiếp nhận first name nghĩa là gì một cách nhanh chóng và đúng đắn. 

Cách điền First name trong Tiếng Anh

Bạn có thể tham khảo cách điền tên này để có khả năng điền thông tin chính xác cho khách hàng khi tham gia giao dịch quốc tế. Đối với từng yêu cầu khác nhau chúng ta có thể điền một cách hợp lý nhất để hiểu thế nào là First name. 

 Giả sử bạn tên: Nguyen Kim Anh

+ Đối với yêu cầu 2 yếu tố first name và last name

– Cách 1: First name: Anh 

Last name: Nguyen Kim

Sau đó tên đầy đủ sẽ được hiển thị: Anh Kim Nguyen

Cách điền First name trong Tiếng Anh
Cách điền First name trong Tiếng Anh

– Cách 2: First name: Kim Anh

Last name: Nguyen

Tên họ đầy đủ được hiện lên trên bảng mẫu là:Kim AnhNguyen.

Nếu tên của bạn chỉ có 2 từ: Nguyen Anh thì: First name: Anh

                             Last name: Nguyen

Hay nếu tên của bạn có bốn từ: Nguyen Kim Bao Anh

– Cách 1: First name: Anh

Last name: Nguyen Kim Bao

Sau đó tên đầy đủ sẽ được hiển thị: Anh Nguyen Kim Bao 

– Cách 2: First name: Bich Tram

Last name: Nguyen Kieu

Tên đầy đủ hiển thị: Bich Tram Nguyen Kieu

+ Đối với trường hợp có đầy đủ cả 3 yếu tố:

Trường hợp yêu cầu điền đầy đủ ba yếu tố thường xuyên gặp phải bởi nó khiến mọi người dễ dàng trong việc chia cấu trúc tên và điền. 

Tên có 3 từ: : First name: Tram

Middel name: Kieu

        Last name: Nguyen

Tên đầy đủ hiển thị:Tram Nguyen Kieu

Tên có 4 từ: : First name: Tram

                       Middel name: Kieu Bao

      Last name: Nguyen Kieu

Tên đầy đủ hiển thị: Tram Nguyen Kieu Bao 

Để có thể chú ý điền đúng chỗ tên gọi của mình thì bạn phải hiểu được first name là gì? Nếu được sử dụng trong tiếng Anh thì chú ý điểm gì. Bạn cần tìm hiểu thật kỹ để tránh sai sót.